Scientific Staff
NAME
Jie Zhang
Yutong Li
Jinglong Ma
Xin Lu
Xuan Wang
Zhe Zhang
Guoqian Liao
 
Secretary
Yuan Gao
Former Staffs
Weimin Wang
RUC
Liming Chen
SJTU LLP
Zhengming Sheng
SJTU LLP
Zhiyi Wei
IOP L07
Lizeng Zhao
Guest Scientists
Prof. Wei Yu Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Shanghai
Prof. QiChang Su Illinois State University, USA
Prof. Gang Zhao Beijing Astronomical Observatory, Beijing
Prof. Ming-Yang Yu Ruhr University Bochum, Germany
Prof. Jian-Ming Cao Florida State University, USA

Prof. Ying-Jun Li

China University of Mining & Technology, Beijing
Prof. Tian-Jiao Liang Institute of physics, CAS, Beijing
back to top
Post-Doctors
1996 Ying Zhang  
1997 Shi-Bing Liu Ping Zhang
1998 Bao-Yuan Man Ying-Jun Li
1999 Jiang-Fan Xia Jing-Quan Lin
2000 Xin Lu Tian-Jiao Liang
2001 Yu-Tong Li  
2002 Jing-Hua Sun Jia-An Zheng
2004 Yan-Yun Ma  
2011 Chun Li  
2014 Fang Li  
2015 Qing-Zheng Lv  
2017 Yi-Fei Li Xiao-Tao Geng
2018 Jin-Guang Wang Dong Liu
2020 Yi-Hang Zhang  
2022 Ke Fang  
back to top
Graduates
1998 TieZheng Lv Hui Yang    
1999 Quan-Li Dong Zheng-Lin Chen Hao Teng  
2000 Yu Cang Wei Wang Jun Zhang  
2001 Qiu-Ju Zhang Xiao-Yu Peng Chen Wang Kun Li
2002 Zhan Jin Fei Yan Quan-Zhi Yu Wei-Jun Ling
Jin-Rong Tian Yu-Lei Jia Zhao-Hua Wang Jun Zheng
Zhi-Yuan Zheng      
2003 Yun-Quan Liu Peng Wang Zuo-Qiang Hao Xiao-Hui Yuan
Hui Xu Hai-Nian Han Hui-Chun Wu Jia-Yong Zhong
2004 Min Chen Miao-Hua Xu Han-Ming Li Wen-Xi Liang
2005 Zhe Zhang Ting-Ting Xi Jing Zhao Ming-Qing He
Su-Ming Weng Tao Cheng    
2006 Yi Zhang Feng Liu Xiao-Gang Dong Yuan-Yuan Ma
Wei-Min Wang      
2007 Shou-Jun Wang Chun Li Peng-Fei Zhu  
2008 Xiao-Xuan Lin Feng Liu Mu-Lin Zhou Biao Hao
Lei Zhang Weng-Jun Ding    
2009 Lu-le Yu Lu Zhang Jing-yi Mao Fei Du
Xiao-long Liu      
2010 Miao Jiang      
2011 Wei-li Fan Zhi-dan Hu Wen-chao Yan Da-wei Yuan
Yi Zheng Lu-ning Su    
2012 Kai Huang Chuan-lei Yin Yun-qian Cui Yuan Liu
Xiao-xu Jiang Yu-jing Han    
2013 Jia-rui Zhao Ming-hua Li Guo-qian Liao Meng-Chao Li
Meng-ze Tao Yong Ma    
2014 Yan-fei Li Yi-fei Li Shi-you Chen  
2015 Wei-man Jiang Bao-jun Zhu Jin-Guang Wang  
2016 Hao Liu Yihang Zhang    
2017 Jie Feng Yuhang He    
2018 Lei Cheng Ke Fang Yiyi Huang Dandan Su
Dan Wang Changqing Zhu    
2019 Baolong Zhang HuaiHang Song Chen Ouyang  
2020 Hongyi Lei Shaojun Wang    
2021 Yufeng Dong Yu Dai Ge Zhou Fangzheng Sun
2022 Haochen Gu      
back to top